FAQ

Hvordan går jeg videre med opførelsen af en ASground ® ridebane?

Ofte træffer vores kunder deres egne aftaler for bundlaget med en lokal entreprenør, eller laver den på egen hånd. Vi leverer vores ASground ® toplag til en fast pris.

Men vi tilbyder også totalentreprise, lige fra afretning, nivellering, udlægning af bundlag og ASground toplag, opsætning af ridebanekant og hegn.

Hvis du ønsker det, vil vi være glade for at støtte og rådgive dig i forløbet af planlægning og forberedelsesfasen.

Hvem kan give mig råd og hjælpe med opførelsen af en ASground ® ridebane?

Henrik Nielsen, står altid til rådighed for rådgivning. Så hvis du har problemer, som vi ikke kan løse med det samme, spørger vi Bodo Klopsch som opfandt ASground til råds.For med hans lange erfaring i anlægning af ridebaner, gør det ham i stand til at hjælpe os med at finde den optimale løsning, til din perfekte personlige ASground ® ridebane.

Vi kommer gerne ud til dig og vurderer situationen, materialerne og støtter dig med de forskellige spørgsmål og forhandlinger med entreprenøren.

Kan jeg bruge min gamle sand ridebane som en base eller skal jeg fjerne den først?

Dette afhænger af sand kvaliten og hvilken type underkonstruktion ridebanen har. Vi kommer gerne ud til dig, vurderer sagen og finder en løsning, men som regel er nemmest at fjerne den først.

Er ASground ® ikke skadeligt for miljøet, og hvordan skal jeg disponere over den?

ASground ® er ikke-toksisk, derfor er det ikke en belastning for miljøet. Materialet er helt uskadeligt i henhold til den tyske drikkevands lov og tysk jord renhedsregler, som er meget lig de danske regler. Flere danske kommuner har allerede godkendt det og der kommer løbende nye til. Der er udarbejdet et miljøcertifikat af Eurofines, som viser at alle forureningskrav er overholdt. Selv de største miljø krav opfylder ASground ® toplag nemt . Miljøcertifikatet kan findes på: www.ASground.de. Ved forspørgelse vil vi med glæde sende dig de relevante dokumenter. Teoretisk kan du behandle ASground ® som dit husholdningsaffald eller sende det til forbrænding. Men på den ene side er materialet alt for værdifuldtt, på den anden side er bortskaffelses omkostningerne alt for høje.

Hvis du flytter væk, tager du bare din ASground ® med dig.

Hvis du opgiver din ridning, sælger du din ASground ® ridebane. På forspørgelse kan du returnere din ASground ® til os, ellers hjælper vi dig, med at finde en anden kunde.

Hvilke former for ridning kan jeg udføre på en ASground ® ridebane?

Vores høje kvalitets toplag giver dig mulighed for alle former for ridning, det være sig Dressur, Springning og Longering, ASground ® tager den ambitiøse rytter til nye højder. Western stil med glidende stop og spins er den eneste form for ridning ASground ® ikke er egnet til, idet toplaget kan blive flyttet og der dannes huller ned til bundsikringen.

Hvor lang tid holder en ASground ® ridebane?

Vi kan ikke besvare dette spørgsmål endnu. Den første ASground ® ridebane blev bygget i 1994 til opfinderens datter, Natascha Klopsch – og hun er stadig ridende på denne bane. Toplaget er ikke forringet på nogen måde!

Afhængigt af hvor ofte banen anvendes, anbefales det at genfylde med omkring 20% ​af materialet efter ca. 6-10 år for at opretholde den fulde elasticitet af toplaget.

Hvad er den perfekte kant omkring en ASground ® ridebane?

Vi anbefaler minimum 40 cm til kant, for at hestene ikke sparker flagerne ud, f.eks 2 stk. 2 1/2 x 8 ” eller 2 x 10″ tømmer ovenpå hinanden, vil også give en kant på ca. 30-40 cm. over færdigt toplag. Der kan også laves en jordvold omkring ridebanen, men husk hvis ligger jordvolden ved siden af ​gruset, kan vandet ikke løbe væk og der skal derfor drænes ved siden af ridebanen. Ved tvivl spørg gerne os til råds.

Skal jeg søge om en byggetilladelse, når jeg vil have en ASground ® ridebane?

Behovet for at ansøge om byggetilladelse har intet at gøre med toplags materialet. Der kan være regionale forskelle med hensyn til, hvorvidt udendørs ridebaner er genstand for godkendelse eller anmeldelse. Vi anbefaler dig at kontakte din egen kommune. Sædvanligvis, sikrer de dig en hurtig og effektiv behandling.

Er ASground ® let antændeligt, eller flyver det væk?

Nej materialet antændes først ved ca. 800 grader og det bliver liggende også i stormvejr, da materialet filtres ind i hinanden og sammen med bund materialet.