Bundlag

Til en udendørs ridebane skal der bruges et bundlag på min. 15 cm. Et stenmateriale (knust beton fra 0-40 mm kornstørrelse) vil passe perfekt som underlag. Til en indendørs ridebane vil et lag knust beton på ca.10 cm være tilstrækkeligt. Afhængigt af landsdel, kan den lokale vognmand levere dette for omkring 15 til 25 kr.- pr kvadratmeter.

Efter afretning af jord og udlægning af knust beton, skal dette tromles/pladevibreres. Denne overflade,skal være plan, lukket og ru. Hvad der er vigtigt er, at vand kan løbe væk på dette lag og at der på en udendørs ridebane kan laves et lille fald på banen, så vandet, selv ved kraftige regnskyl, løber væk fra banen og ud over siden.

Det er således ikke nødvendigt, at lave dræn i din ridebane, bare vandet kan komme væk fra ridebanens kanter.

Til indendørs ridebaner kan en ru overflade af underlaget, såsom ru beton eller lign. udgøre det som bundsikring. Hvad der er vigtigt er, at underlaget iikke må være glat, underlaget skal være ru for at ASground ® toplaget kan “holde fast” i bundlaget.

Bortskaffelse

Der er ingen bortskaffelse i den konventionelle betydning, for ASground ® materialet slides simpelthen ikke. Dette spørgsmål opstår kun, hvis du holder op med at ride og ønsker at fjerne banen.

Du kan sælge toplaget til en anden rytter eller give det tilbage til os, efter aftale!

Selv efter mange års tjeneste er ASground ® stadig et fuldt funktionsdygtigt materiale. Sammenlign gerne dine egne anlægs- og vedligeholdsomkostninger, ved en ”traditionel sand- eller blandings ridebane” og en helårs ASground ® ridebane.